top of page

Điều lệ cung cấp truy cập Internet miễn phí trong 60 ngày

Charter_R_Logo_RGB.png

Charter sẽ cung cấp truy cập băng thông rộng và Wi-Fi miễn phí trong 60 ngày cho các hộ gia đình có K-12 và / hoặc sinh viên đại học chưa đăng ký băng thông rộng Spectrum ở bất kỳ cấp độ dịch vụ nào lên tới 100 Mbps. Để đăng ký, hãy gọi số 1-844-488-8395.   Phí lắp đặt sẽ được miễn cho các hộ gia đình sinh viên mới.

Click vào đây để tìm hiểu thêm.

bottom of page